Dine gode valg bidrar til god samfunnssikkerhet. Etter over ett år med en global pandemi er det fort gjort å se seg blind på situasjonen vi står i. Vit at nettopp du er med på å utgjøre en forskjell.

Helsevesen og andre samfunnskritiske virksomheter bidrar, men ikke minst er det alle dere som følger smittevernregler og anbefalinger som bidrar i denne gigantiske dugnaden. Når brannvesenet er ute på oppdrag så oppfatter vi at folk virkelig bryr seg om hverandre og bidrar i denne spesielle situasjonen.

Brann- og redningstjenesten er kommunenes førstelinjeberedskap. På brannstasjonen har vi blant annet et strengt regime rundt smittevern for å opprettholde en god beredskap for lokalsamfunnet. Det at befolkningen holder seg mest mulig friske er kanskje den viktigste samfunnsberedskapen for oss alle. Brannvesenet hjelper i disse tider kommunene med logistikken rundt vaksinasjon, noe som bidrar til at vi kommer raskere tilbake til en normal hverdag igjen.

Vi vil takke alle dere som gjør en kjempeinnsats, dere er på alle mulige måter våre viktigste bidragsytere.