Kunne du tenke deg å jobbe med forebyggende brannvern i et brannvesen eller som brannteknisk rådgiver innen bygg-, industri- og offshorenæringen? Høgskolen på Vestlandet tilbyr et spennende bachelor-studie over tre år med mange muligheter og gode utsikter etter endt studie. 

Søkertallene til dette studiet har avtatt, og det er grunn  til å tro at dette skyldes at mange unge ikke kjenner til studiet.

Har du lyst til å bli branningeniør? Søknadsfristen er 15. april.
Les mer under:

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2021h/ing-brann/