Melding til brannvesenet om arrangement

Brannvesenet må i flere tilfeller få melding om planlagte arrangementer fra den ansvarlige arrangøren, blant annet for å kunne vurdere brannsikkerheten ved arrangementet.

Den ansvarlige arrangøren for et planlagt arrangement skal sende melding til brannvesenet dersom (store) arrangementer, utstillinger, forestillinger, møter og andre tilstelninger skal avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer. Slik melding må sendes oss i god tid, minimum 3 uker, før arrangementet skal avholdes.

Ved melding om arrangement kan brannvesenet kreve de opplysninger som er nødvendige for å vurdere faren for brann, og fastsette de nødvendige brannsikringstiltak og begrensninger, herunder krav til ansvarshavende arrangør. Det settes derfor enkelte krav til hva meldingen skal inneholde.

Melding om arrangementer i Bamble, Drangedal, Kragerø og Porsgrunn, Siljan og Skien kommuner sendes inn via knappen nedenfor. (Skjemaet heter “Store arrangement – melding til brannvesenet”)

Vær oppmerksom på at du vil bli rutet til Porsgrunn kommunes portal for elektronisk søknad og melding, uavhengig av hvilken kommune dette gjelder.