Melding om bålbrenning

Melding om bålbrenning i perioden 16. september–14. april

Den ansvarlige for bålbrenningen må melde fra om dette direkte til 110-sentralen (Sør-Øst 110), ved å ringe tlf. 33 31 41 10 i god tid før brenningen skal finne sted.

Følgende skal meldes til 110-sentralen:

 • Personalia (navn og telefonnummer)
 • Adresse / sted / koordinat der brenning skal finne sted
 • Hva som brennes, og forholdene på stedet
 • Tidspunkt (klokkeslett)

Se mer informasjon om bålbrenning og innmelding på nettsidene til Sør-Øst 110 her.

  Melding om bålbrenning i perioden 15. april–15. september

  Det er generelt bålforbud i Norge fra 15. april til 15. september i eller i nærheten av skog og utmark. Det kan være lov å fyre opp bål og grill i skog og utmark i sommerhalvåret også, men bare dersom det ikke er fare for skogbrann.

  Melding om bålbrenning i Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien kommuner kan du sende inn til oss via knappen nedenfor. Meldingen må sendes innen 2 uker før brenningen finner sted. 

  Vær oppmerksom på at du vil bli rutet til Porsgrunn kommunes portal for elektronisk søknad og melding, uavhengig av hvilken kommune dette gjelder.

  Melding om St. Hansbål

  Den ansvarlige for brenningen av St.Hansbålet må melde fra om dette til oss i brannvesenet, ved å sende e-post til forebyggende@gbr.no minst to uker før brenningen skal finne sted.

  Følgende skal oppgis i e-posten:

  • Personalia (navn og telefonnummer)
  • Adresse / sted / koordinat der brenning skal finne sted
  • Hva som brennes, og forholdene på stedet
  • Tidspunkt (klokkeslett)