For å unngå pipebrann, og i verste fall brann i boligen, er det viktig at skorstein og ildsted er montert riktig.  

Her finner du informasjon om lover og regler som gjelder når du skal montere ildsted eller skorstein. Har du ytterligere spørsmål kan du sende en e-post til feiervesenet@gbr.no eller ta kontakt med en av våre brannforebyggere. Klikk her for å finne kontaktinformasjon.

Installere eller fjerne ildsted

Et ildsted kan være en ovn, peis eller peisovn for lokal oppvarming. Å installere eller fjerne et ildsted er ikke søknadspliktig, men du må alltid sende melding til Grenland brann og redning. Utfylt meldeskjema sendes elektronisk til feiervesenet@gbr.no.

Det stilles ingen formelle krav til montør eller kontrollør av ildsted, men brannvesenet anbefaler å bruke kvalifiserte montører. Ved montering av ildsted er det viktig å passe på at:

  • skorsteinen er dimensjonert i forhold til ildstedet.
  • at ildstedet er godkjent (les mer om godkjente ildsteder under).
  • du følger monteringsanvisningen nøye.

Krav til godkjent ildsted

Det har vært tilfeller av husbrann som følge av ikke-godkjente ildsteder og montering av ildsted som ikke har fulgt norske krav og normer. Du må påse at ildstedet er godkjent i Norge og er montert i henhold til norske krav og normer. Danmark og Sverige har samme krav som Norge, så du kan normalt kjøpe ildsteder i disse landene.

Det finnes ildsteder fra andre land også, som er godkjente i Norge, for eksempel Polen. I slike tilfeller har importøren fått godkjenning for omsetning og bruk av ildstedet i Norge.

Alle ildsted som monteres i Norge skal:

  • ha bruker-/monteringsveiledning på norsk eller et skandinavisk språk
  • være CE- merket
  • være godkjent etter den norske standarden NS EN 13240, 13229, 15250 eller 12815.
  • være rentbrennende (tilfredsstille utslippskravene i NS-3059 og NS3058, men her finnes det unntak).
  • være testet ved et akkreditert selskap for partikkelutslipp.

Oppføring av skorstein

Skorstein, ofte kalt pipe, er den vertikale delen av røykkanalen.

Oppføring og endring av skorstein er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 20-1 f) ; ”Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner”  jfr. § 29-6.

Søknad om skorstein omfattes av vanlige dokumentasjonskrav for byggesaker. Dette innebærer at søknaden må inneholde søknadsskjema, situasjonskart, gjenpart av nabovarsel, plan-, snitt- og fasadetegninger samt dokumentasjon av ansvar og kontroll. For skorstein som en del av et søknadspliktig arbeid etter plan- og bygningslovens § 20-3 må selve arbeidet med skorstein likevel ansvarsbelegges.

Utdypende dokumentasjon: