Alle kommuner har et grunnleggende ansvar for samfunnssikkerhet og beredskapsarbeid. Dersom det oppstår en krisehendelse har kommunen et betydelig ansvar for å bistå innbyggerne med informasjon, veiledning, helsetjenester, omsorg, forpleining og mye mer.

For at kommunen skal klare å håndtere en krise på en god måte er man avhengig av oppdatert planverk og personell som er øvet til å takle hendelsen på en god måte.

Torsdag 18. november arrangerte statsforvalteren i Vestfold og Telemark en øvelse for beredskapsledelsen i alle kommunene i fylket. Tema for hendelsen var denne gangen atomberedskap. På bildet ser dere representanter fra Porsgrunn kommune og Grenland brann og redning øve for å være godt forberedt den dagen det utenkelige skjer.