Mange mennesker er flinke til å passe på brannsikkerheten hjemme, men glemmer ofte at det er like...

les mer