Inngangen til 2023 ble også i år feiret med fyrverkeri, til glede for mange. Men også i år ble årsskiftet skjebnesvangert for noen. Totalt ble ti personer sendt til sykehus med øyeskader i forbindelse med bruk av fyrverkeri. Tre av disse karakteriseres som alvorlige, og kan resultere i varige mén. Blant de ti er halvparten personer under 18 år.

Det totale antallet er sannsynligvis langt større. Mange personer ble behandlet legevakter over hele landet, og disse tallene er fremdeles ikke klare.

I fjor var tallet på øyeskader 12, hvorav 4 var alvorlige. Ingen av disse brukte beskyttelsesbriller.