Postliste og arkiv

Grenland brann og redning IKS kjøper administrative tjenester fra Porsgrunn kommune, herunder arkivløsning, IKT-tjenester og løsninger for korrespondanse.

Postliste for GBR IKS finner du derfor på Porsgrunn kommunes nettsider: https://www.porsgrunn.kommune.no/postliste/