Skorsteinen blir utsatt for store påkjenninger fra fyring, vær og vind, og på samme måte som andre bygningsinstallasjoner har også den behov for oppgradering.

Har du fått beskjed om å rehabilitere skorsteinen din, er dette fordi brannsikkerheten er svekket og kan utgjøre en fare for brann. Årsaken kan være:

  • Fugene i skorsteiner har blitt dårlige.
  • Skorsteinen er sprekt etter kraftig varmepåvirkning etter en sotbrann.
  • Det er mangelfull/dårlig tetting av hull etter tidligere ildsteder eller liknende.
  • Avstanden til brennbare bygningskonstruksjoner blir for kort. For en teglsteinspipe skal i utgangspunktet alle 4 sider være fri for inspeksjon og ha en avstand til brennbart materialer på minimum 10 cm.

Husk å søke!

Rehabilitering av skorstein må gjøres av en kvalifisert person og er altså ikke noe huseier kan gjøre selv. Arbeidet er søknadspliktig, og firmaet som får oppdraget må søke etter Plan- og bygningslovens § 20-1 bokstav f. Husk også at alle produkter som skal brukes til rehabilitering skal godkjennes etter felles europeisk standard som EN-Europeisk standard og NS- Norsk Standard (NS-EN 1443). De skal også være CE merket og ha monteringsanvisning.

Hva skjer når skorsteinen rehabiliteres?

Når du skal rehabilitere en skorstein, finnes det forskjellig produkter og metoder, blant annet:

  • Stålrør med lufting rundt. Stålrøret monteres rett inn i eksisterende skorstein.
  • Keramiske rør med lufting rundt, evt. med løse Lecakuler rundt røret. Rørene monteres rett inn i eksisterende skorstein.
  • Glidestøp hvor man støper nye fuger innenfra teglskorsteinen med bruk av et stort lodd som dras opp samtidig som det blir fylt med støp.

Hva med ildstedet etter rehabilitering?

I utgangspunktet kan eksisterende ildsteder monteres tilbake når skorsteinen er rehabilitert. Eldre ildsteder kan ha høyere røykgasstemperatur enn moderne ildsteder. Derfor er det viktig at du gjør tiltak for å sikre at den nye røykkanalen tåler fyringen. Det kan du gjøre ved å toppmontere røykrøret eller at du benytter spjeld. Uansett så er det viktig at du vurderer et rentbrennende ildsted, det gir mer energi til boligen under fyring og ikke minst så sparer det miljøet for unødige utslipp.

Har du spørsmål?

Send er e-post til feiervesenet@gbr.no.

Eller ring oss. Kontaktinformasjon finner du her.