Fyr med tørr ved og riktig trekk

Tørr ved gir høyt varmeutbytte, lite sot i pipa og det forurenser mindre. Rå ved avgir vanndamp inne i ildstedet som fortrenger oksygen og reduserer temperaturen i ovnen. Dette bidrar til dårligere forbrenning og mer uforbrente partikler som avleires i pipa og forurenser omgivelsene. I tillegg kan rå ved skape kondensproblemer i pipa ved at temperaturen på røyken blir så lav at vanndamp blir værende i pipeløpet.

Det trengs mye luft for å få en god forbrenning. Når flammene brenner rolig med en frisk og gul flamme har man riktig trekk. I tillegg er det lurt å unngå å fylle ovnen for full. Hyppige ilegg med små mengder brensel i ovnen er mer økonomisk, mindre forurensende og du unngår skader på ovn og pipe.

Tenn fra toppen

Tidligere lærte man at man skulle fyre med opptenningsveden nederst. Opptenning fra toppen gir imidlertid raskere oppvarming av brennkammeret, noe som bidrar til at man hurtig får god trekk i ovnsrør og pipe, mer oksygen til flammene og høyere temperatur. Dersom du legger tørre vedkubber nederst og opptenningsved og 2-3 opptenningsbriketter over vil man hurtig få god fyr i ovnen.

Bruk opptenningsbriketter for å sikre rask nok antenning av opptenningsveden på toppen så unngår du unødvendig røyk i opptenningsfasen.

Unngå rundfyring

Dersom du fyller ovnen full av ved og struper trekken dannes det beksot i pipa som kan ta fyr. Dessuten slippes mye uforbrente partikler og potensielt helse-/miljøskadelige gasser ut i luften. I verste fall kan også helseskadelige og farlige gasser lekke ut i rommet. Les mer om kullos her.

Velg riktig ved

Ulike tresorter har forskjellige egenskaper. Noen tresorter avgir mye varme når det brenner, andre forholdsvis lite. Jo mer varme veden avgir, dess bedre er brennverdien. Bøk, ask og eik har svært god brennverdi. Bjørk er noe dårligere, men er likevel bra brensel. Furu, og spesielt gran, har ikke god brennverdi, men er likevel en vanlig ved-sort på grunn av utbredelse. Det kan være greit på vite at en favn med eik, ask eller bøk tilsvarer halvannen favn med gran.