Det er mange som bruker ildstedet sitt til oppvarming og kos innendørs. Det er trygt å gjøre, men husk at risikoen for brann øker om du er uforsiktig eller fyrer feil.

Fyring med fast brensel krever riktig temperatur, god trekk og tørr brensel. Hvis ikke får man dårligere forbrenning og avleiring av sot i pipa og i ovnen. Det reduserer effekten og kan forårsake pipebrann. I tillegg er det uheldig for miljøet.

I denne filmsnutten fra NRK viser Ronny Petersen fra Grenland brann og redning oss riktig fyring.

Slik fyrer du riktig:

Bygg bålet riktig

 • Bruk tørre vedkubber nederst og en blanding av opptenningsved og opptenningsbriketter øverst.
 • Tørr ved veier lite og har dype sprekker. Slår du to kubber mot hverandre, skal det låte som når et balltre treffer en ball.
 • Bruker du fuktig ved (med mer enn 20 % fuktighet), blir sot- og partikkelutslippene 10 til 30 ganger så store.

Tenn fra toppen

 • Opptenning fra toppen gir raskere oppvarming av brennkammeret, som gjør at man hurtig får god trekk i ovnsrør og pipe, mer oksygen til flammene og høyere temperatur. Flammene på toppen sørger for å varme opp kubbene under slik at disse brenner bedre og renere.
 • Bruk opptenningsbriketter. Det sikrer at opptenningsveden antennes raskt og forebygger unødvendig røykdannelse i opptenningsfasen.
 • Langsom opptenning og lav temperatur fører til at mengden av uønsket svevestøv blir mangedoblet.

Sørg for nok luft

 • Pass på at det kommer nok luft inn i huset slik at ovnen får nok luft til forbrenningen. Husk at kjøkkenvifte og ventilasjonsanlegg som suger luft ut av huset også vil reduserer trekken i pipa, spesielt i forbindelse med opptenning.
 • Åpne alle ventiler i ovnen. Først når ildstedet er varmt og du har fått bygd opp en god glohaug kan du reguleres ventilene ned. Det er viktig å ikke stenge spjeldet(ene) så mye at flammene dør ut. Veden skal alltid brenne med synlige og rolige flammer.
 • Bål uten flamme dobler utslippene av kullos og partikler.

Hva gjør du ved pipebrann

Noen ganger er det lett å oppdage pipebrann, som den på bildet nedenfor. Dette bildet er tatt i forbindelse med slokking av pipebrann i Bamble i 2022. Andre ganger kan det være vanskeligere. Dersom du hører høye unormale knitre-/rumle-/buldrelyder fra pipe eller ildsted så bør du kontakte brannvesenet. Og dersom pipa de er unormal varm eller det kommer flammer eller gnistrer opp fra pipa, så er det en sikker indikasjon på pipebrann.

Hvis det oppstår pipebrann så bør du gjøre følgende:

 1. RING 110.
 2. Steng alle ovnsventiler og luker som slipper luft inn til skorsteinen/pipen. Hvis du fyrer i en åpen peis må du ikke lukke peisspjeldet, for da vil røyken komme inn i rommet.
 3. Hold øye med feieluke og se til at det ikke er brennbart materiale i nærheten.
 4. Husk at pipa kan bli svært varm. Derfor er det viktig å holde øye med hele pipa i alle etasjene og se etter røyk fra fra etasjeskillene og andre steder der brennbart ligger innat.
 5. De fleste pipebranner ender godt, men hvis pipebrannen sprer seg til bygningen kan du prøve å slokke med vann eller brannslokningsapparat. Men husk alltid på din egen sikkerhet og at god hjelp er på vei.