Mår det er kaldt ute, er det mange som bruker ildstedet sitt til oppvarming og kos innendørs.

Fyring med fast brensel krever riktig temperatur, riktig trekk, riktig tid og tørt brensel. Dersom et av disse kriteriene ikke er oppfylt vil man få dårlig forbrenning og avleiring/sot i skorstein og ildsted. Feil fyring kan også medføre miljøutslipp og mulighet for skorsteinsbrann/pipebrann.

I denne filmsnutten fra NRK viser Ronny Petersen fra Grenland brann og redning oss riktig fyring.

Slik fyrer du riktig:

Bygg bålet riktig

 • Bruk tørre vedkubber nederst og en blanding av opptenningsved og opptenningsbriketter øverst.
 • Tørr ved veier lite og har dype sprekker. Slår du to kubber mot hverandre, skal det låte som når et balltre treffer en ball.
 • Bruker du fuktig ved (med mer enn 20 % fuktighet), blir sot- og partikkelutslippene 10 til 30 ganger så store.

Tenn fra toppen

 • Opptenning fra toppen gir raskere oppvarming av brennkammeret, som gjør at man hurtig får god trekk i ovnsrør og pipe, mer oksygen til flammene og høyere temperatur. Flammene på toppen sørger for å varme opp kubbene under slik at disse avgir de gassene som gjør at bålet brenner og holdes ved like.
 • Bruk opptenningsbriketter for å sikre rask nok antenning av opptenningsveden på toppen så unngår du unødvendig røyk i opptenningsfasen.
 • Langsom opptenning og lav temperatur fører til at mengden av uønsket svevestøv blir mangedoblet.

Sørg for nok luft

 • Pass på at det kommer nok luft inn i huset slik at ovnen får nok luft til forbrenningen. Kjøkkenvifte og ventilasjonsanlegg som drar luft ut av huset reduserer trekken i pipa.
 • Åpne alle ventiler i ovnen. Først når ildstedet er varmt, etter ca. 1 time, reguleres ventilene ned. Det er viktig å ikke stenge spjeldet(ene) så mye at flammene dør ut. Veden skal alltid brenne med synlige og rolige flammer.
 • Bål uten flamme dobler utslippene av kullos og partikler.

Hva gjør du ved pipebrann

 1. RING 110.
 2. Steng alle ovnsventiler og luker som fører til skorsteinen/pipen. Hvis det er en åpen peis som du fyrer i må du ikke lukke peisspjeldet, for da vil røyken komme inn i rommet.
 3. Hold øye med sot- og feieluke og se til at det ikke er brennbart materiale inntil disse.
 4. Om mulig hold øye med hele skorsteinen/pipen gjennom alle etasjene og se etter røyk fra fra etasjeskillene og andre steder der brennbart kommer inn til skorsteinen/pipen.
 5. Hvis skorsteinsbrannen/pipebrannen sprer seg til en bygningsdel kan du prøve å slokke med vann eller et brannslokningsapparat. Men husk alltid på din egen sikkerhet. Husk at god hjelp er på vei.