I en bolig skal det være tilfredsstillende rømningsforhold fra alle plan og etasjer hvor folk bor eller oppholder seg. Har etasjen en dør som leder rett ut til planert terreng, så er det tilstrekkelig. Må du gå opp eller ned en trapp for å komme til en slik dør, skal du i tillegg kunne rømme via et vindu. I så tilfelle skal minst annethvert rom for varig opphold være utrustet med et rømningsvindu. Rom for varig opphold vil si rom som kjøkken, stue, arbeidsrom og soverom.

En utgangsdør i en bolig må ha fri bredde på minimum 0,86 meter. Unntak gjelder for fritidsbolig (hytte) med én boenhet.

Det er verdt å merke seg at reglene det vises til her er minimumskrav. Det er ingenting i veien for å øke sikkerheten utover minimumskravet.

Vindu som rømningsvei

Bildet er hentet fra Veiledning til TEK 17.
  • For at et vindu skal kunne brukes som rømningsvei må det være mindre enn fem meter ned til bakken fra vinduskarmen.
  • Vinduet må ha fri bredde på minst 0,5 meter og en fri høyde på minst 0,6 meter. I tillegg skal summen av bredde og høyde være minst 1,5 meter.
  • Takvinduer blir normalt ikke godkjent som rømningsvei.
  • Rømningsvinduer bør kunne stå i åpen stilling når det åpnes. Et topphengslet vindu uten åpnermekanisme kan være vanskelig å rømme ut fra.
  • Utgang til en balkong kan sidestilles med et rømning via et vindu dersom det er mindre enn 5 meter fra toppen på rekkverket og ned til bakken.
  • Høyden fra gulvet og opp til nederste kant på rømingsvinduet innvendig skal ikke være over 1 meter. Dette kan kompenseres ved å montere en trapp eller noe annet man kan stå på for å rekke opp til vinduet på en enkel måte.
  • Husk at tilgang til dagslys er viktig for trivsel. Regelverket inneholder derfor egne krav til tilgang til dagslys som i mange tilfeller er strengere enn reglene som gjelder i forhold til rømning. På nye hus eller ved søknadspliktige endringer i eksisterende hus gjelder reglene i Teknsike forskrift. Har du spørsmål anbefaler vi å ta kontakt med byggesaksavdelingen i din kommune.

Brannstige

Er det mindre enn fem meter fra vinduskarmen og ned til planert terreng, så er det ikke krav til brannstige i en bolig. En brannstige kan likefult være en god investering. Men husk at en brannstige kan være vanskelig å bruke, og derfor bør testes regelmessig.
Er det mer enn 5 meter og mindre enn 7,5 meter ned til planert terreng kan vindu være rømningsvei dersom det er atkomst til fastmontert stige med ryggbøyler. Ved større høyder enn 7,5 meter må det være atkomst fra rømningsvindu til en utvendig trapp.
Stige eller trapp må ha avstand på minimum 2,0 meter fra vinduer i underliggende etasjer, eller være skjermet mot flammer og strålevarme. Hvis det brenner i etasjen under kan det være umulig å bruke stigen hvis den er montert for nær vinduet.

Rømningsvei fra kjelleren

Det er ikke krav til rømningsvindu i kjeller dersom du kan rømme fra kjelleren via dør som leder direkte ut til det fri. Dersom det kun er utgang via kjellertrapp må det i tillegg være et vindu som er tilrettelagt for rømning (se eget punkt over). Skal du bruke kjellervindu som rømningsvei må det ikke være fare for at snø eller andre ting kan blokkere vinduet fra utsiden. Et løsning kan for eksempel være å montere varmekabler utenfor vinduet.