Ethvert bygg skal bygges, utrustes og vedlikeholdes på en måte som gjør det enkelt å evakuere så lenge det er mennesker inne. Mange ganger, og kanskje spesielt i butikker, kan det være fristende og sette varer, gardintrapper eller mellomlagre papp og annet avfall i rømningsveiene. Ofte skyldes det ubetenksomhet eller manglende opplæring. Vi i Grenland brann og redning foretar derfor med jevne mellomrom uformelle aksjoner i butikker for å verifisere at rømningsforholdene er trygge og gode. Kanskje kommer vi til din butikk eller din nærbutikk før sommerferien? Eller kanskje midt i ferien?

Har du spørsmål eller ønsker du å melde fra om et brannfarlig forhold så er det bare å ta kontakt. Vi er til for deg. Du kan kontakte oss på e-postadresse forebyggende@gbr.no eller ta kontakt med en av oss i forebyggende avdeling, trykk her for å finne kontaktinformasjon. Du kan også melde fra om bekymringer via branntips.no.