Røykvarsler er noe av det viktigste du kan ha i boligen din eller på hytta. Den passer på deg hele døgnet og gir tidlig varsel dersom det begynner å brenne. Også når du sover. Undersøkelser viser at røykvarslere redder flere titalls liv i Norge hvert år. Brannvesenet anbefaler flere seriekoblede, optiske røykvarslere i alle boliger og hytter. 

Krav

Påbud om røykvarsler i boliger og hytter er nedfelt i § 7 i Forskrift om brannforebygging. Her står det blant annet at boliger og hytter skal ha minst én røykvarsler i hver etasje og at den skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. I tillegg skal den høres tydelig i alle oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

Vi anbefaler også å montere røykvarsler på soverom. Dette betyr at det svært ofte ikke er tilstrekkelig med én røykvarsler i boligen eller på hytta..

Det er eieren av boligen eller hytta som har ansvaret for å montere røykvarsler. De som bor i boligen eller disponerer hytta har ansvaret for å teste røykvarsleren samt skifte batteri jevnlig (normalt årlig).

Plassering og type røykvarsler

Det er viktig å følge monteringsanvisningen som følger med røykvarsleren. Som hovedregel skal røykvarsleren monteres i taket, minst 50 cm fra veggen. I tak med åpen himling skal normalt ikke røykvarsleren stå på det høyeste punktet, men 70-100 cm nedenfor. Grunnen til avstandskravene er at røyk kjøles ned av overflatene på vegger og tak og hindrer termisk oppdrift. På den måten kan det ta lenger tid før brannen oppdages.
I boliger med flere etasjer bør du plassere røykvarslere i nærheten av trappene, slik at lyden fra alarmen bærer lettere gjennom etasjene. Du bør minst ha en røykvarsler per 60 kvadratmeter, og avstanden mellom to røykvarslere bør ikke være større enn 12 meter.

Det finnes flere ulike typer røykvarslere på markedet. Til hjemmebruk er ioniske og optiske røykvarslere mest vanlig. Noen røykvarslere er også kombinerte røyk- og temperaturvarsler. Tester viser at optiske røykvarslere totalt sett er den beste løsningen i boliger og hytter. Brannvesenet anbefaler derfor seriekoblede, optiske røykvarslere i boliger og på hytter. 

Vedlikehold og levetid

Røykvarsleren er på vakt for oss hele døgnet, hele året, og den krever lite vedlikehold. Men husk følgende:

  • Test røykvarslerne regelmessig ved å trykke inn testknappen. Røykvarsleren skal da pipe. Har du seriekoblede røykvarslere holder du knappen inne til alle varslerne piper. Dette bør du gjøre regelmessig, helst flere ganger i året. I tillegg bør du gjøre det hvis du har vært bortreist over lengre tid.
  • Vi anbefaler at du hvert år tester røykvarsleren med røyk. Du kan for eksempel blåse røyk fra en fyrstikk eller et stearinlys mot røykvarsleren eller anskaffe deg egne testrøykstikker eller spray med testgass.
  • Batteriet i røykvarsleren skal normalt skiftes en gang pr år, men det finnes batterier som varer lengre. Skriv gjerne på batteriet når du bytter det.
  • De fleste røykvarslere lager korte og svake pip når batteriet begynner å bli dårlig. Husk at dersom dere har vært bortreist over lang tid kan batteriet være helt tomt for strøm når dere kommer hjem.
  • Røykvarslere kan rengjøres for støv og smuss med for eksempel en støvsuger. Men vær forsiktig og test den etterpå for å være sikker på at den fungerer.
  • 1. desember er Røykvarslerdagen og et naturlig tidspunkt for å teste og vedlikeholde røykvarsleren. Datoen er ikke tilfeldig. Desember og januar er måneder med mange branner.
  • Funksjonsevnen til en røykvarsler vil reduseres over tid, og mange røykvarslere er datostemplet. Studier viser at funksjonsevnen kan være redusert med 30 prosent når varsleren er ti år gammel. Har du røykvarslere som er eldre enn ti år bør du bytte dem ut med nye. Husk også at røykvarsleren skal være CE-merket.
Eksempel på informasjon på baksiden av en røykvarsler. Legg merke til CE-merket på venstre side. Produksjonsdato og utløpsdato på denne modellen står nede på høyre side.

Alternativ varsling

Personer med nedsatt hørsel har høyere risiko for å skade seg eller omkomme i brann fordi de ikke oppfatter de høyfrekvente lydene fra akustiske alarmgivere. Det finnes heldigvis ulike hjelpemidler i form av sengevibrator, putevibrator, klokker som vibrerer og visuelle alarmgivere som gir kraftige lysblink. I tillegg kan nabovarsling være et smart virkemiddel. Har du eller noen du kjenner nedsatt hørsel bør alternative alarmgivere eller nabovarsling vurderes.