Sandøya er en øy i Porsgrunn Kommune, nær Brevik, med om lag 265 innbyggere. Tettstedet på Sandøya ligger sørvest på øya, men store deler av kyststripen er bebygd med hytter. Helt nord ligger campingplass og gjestebrygger. Det er ikke bilvei til Sandøya, men det går bilferje fra Brevik.

Det har vært brannstasjon på Sandøya i mange år, og i 2016 bygde Porsgrunn kommune ny brannstasjon ved moloen, sentralt og strategisk plassert i forhold til bebyggelse, oppmøte av innsatsmannskaper og tilsig av hjelpemannskaper.

Organisering

Sandøya har en deltidsstyrke som samles og øver en gang hver måned. Oppstår det brann eller en annen ulykkessituasjon på Sandøya vil de deltidsansatte brannkonstablene bli utalarmert. De møter opp på brannstasjonen og rykker ut så fort bilen er operativ med fire, eller minimum to personer. Parallelt rykker mannskap og utstyr ut fra Brevik Brannstasjon med Brannbåten «Brevik». Støttemannskaper fra Bamble og Porsgrunn brannstasjon alarmeres også, og de rykker ut dersom det er behov for støtte eller om situasjonen er uavklart.

Deltidstyrken på Sandøya øver på og skal kunne håndtere første fase ved bygningsbranner, brann i biler, båter ved land og campingvogner, samt gress-/kratt- og mindre skogbranner. I tillegg er styrken bistandsressurs ved ulike redningsaksjoner.

Utstyr

Brannstyrken på Sandøya er utstyrt med en «fremskutt enhet», det vil si en bil med høyeffektivt slokkesystem med høytrykk og mulighet for bruk av skum. Vanntanken på bilen er på 240 liter og holder til ca. 5 minutter kontinuerlig bruk uten påfylling av vann. Det gjør at 1-2 mann kan starte slokkeinnsats parallelt med etablering av vannlevering fra kum/vannkilde.
Sandøya er også oppsatt med en ATV og som øker tilgjengeligheten og kan transportere utstyr til hytter og skogområder på og utenfor Sandøya. For å få med nok utstyr er det to ferdig utrustede hengere med utstyr. Den ene hengeren inneholder utstyr som dekker primærbehovet ved branner. Den andre hengeren inneholder stor pumpe og ekstra slangemateriell.
På bilde under ser du også en ambulanse. Den driftes av den frivillige organisasjonen, Sandøya Førstehjelpslag, som selvsagt kostnadsfritt disponerer plass på brannstasjonen. Hurra for frivilligheten!