I Bamble, Drangedal, Kragerø og Porsgrunn er det tillatt å fyre Sankthansbål på Sankthansaften 23. juni eller påfølgende helg. Sankthansbål er ikke søknadspliktig, men den som er ansvarlig for bålet skal melde fra til Grenland brann og redning på vår e-postadresse forebyggende@gbr.no.

Vi trenger informasjon om:
– Tidspunkt (dato og klokkeslett)
– Navn og mobilnummer til søker og den som er ansvarlige for bålet
– Stedsangivelse for bålet (evt. kartutsnitt).

Utrykninger til arrangementer med sankthansbål som ikke er meldt inn kan medføre politianmeldelse eller andre reaksjoner. Tillatelsen til å brenne sankthansbål gjelder ikke dersom skogbrannfaren er stor – sjekk vår hjemmeside før du tenner bålet.

Vi kan dessverre ikke lenger behandle meldinger om bål på selve Sankthansaften, men dersom du vil fyre bål til helgen kan du sende en melding innen fredag kl. 1200.

Stemningsfullt bilde fra Sankthansfeiring på Osebakken i 2018. Foto: Ole Christian Leerstang
Den røde hane har i årtusener symbolisert flammer. På bildet ser du kanskje hvorfor? I  oldtiden var det ikke uvanlig å forestilte seg at solen var en hane. Foto: Jan Hovinbøle

Forutsetninger for å tenne Sankthansbål:

 • Grunneier må gi tillatelse.
 • Bålbrenningen skal skje uten risiko for personer.
 • Bålet må plasseres i god avstand fra brennbar vegetasjon, materialer, bygninger og lignende.
 • Det skal kun brukes tørt trevirke.
 • Materialer som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer skal ikke brennes (f. eks. plast og impregnert trevirke).
 • Det skal være slokkemidler tilgjengelig i nærheten av bålet.
 • Det må ikke brennes hvis værforholdene ikke ligger til rette, eksempelvis ved sterk vind eller tørke.
 • Bålet må slokkes forsvarlig.
 • Nødvendig vakthold etter brenning må iverksettes av den ansvarlige for brenningen.
 • Dere må følge gjeldende smittevernregler.
 • Og husk at dere er selv ansvarlig for eventuelle skader som forårsakes av bålet.

Visste du forresten at Sankthans opprinnelig er en kirkelig høytid til minne om døperen Johannes’ fødsel. I dag feirer vi Sankthans som en ikke-religiøs sommerfest kvelden 23. juni for å markere sommersolverv og midtsommer. Bålbrenning for å fordrive onde ånder har røtter tilbake til 400-tallet, da kirkelige og hedenske tradisjoner ble slått sammen i en og samme folkefest. (Kilde Wikipedia)

Den røde hane har i tusenvis av år symbolisert flammer.

Vi ønsker alle en hyggelig Sankthansaften, med eller uten bål!