Søndag 23. juni er sankthansaften, og for mange er det synonymt med bålbrenning. Både fredag, lørdag og søndag er det tillatt å fyre opp bål, men husk at dette er meldepliktig. Den som er ansvarlig for bålet skal melde fra til Grenland brann og redning på vår e-postadresse forebyggende@gbr.no.

Vi trenger informasjon om:
– Tidspunkt (dato og klokkeslett)
– Navn og mobilnummer til søker og den som er ansvarlige for bålet
– Stedsangivelse for bålet (evt. kartutsnitt)

Vi behandler meldinger om sankthansbål frem til fredag 21. juni kl. 12.00. Meldinger etter dette vil ikke bli behandlet eller besvart.

Utrykninger til arrangementer med sankthansbål som ikke er meldt inn kan medføre politianmeldelse eller andre reaksjoner. Tillatelsen til å brenne sankthansbål gjelder ikke dersom skogbrannfaren er stor – sjekk vår hjemmeside før du tenner bålet.

Stemningsfullt bilde fra sankthansfeiring på Osebakken i 2018. Foto: Ole Christian Leerstang
Den røde hane har i årtusener symbolisert flammer. På bildet ser du kanskje hvorfor? I oldtiden var det ikke uvanlig å forestilte seg at solen var en hane. Foto: Jan Hovinbøle

Forutsetninger for å tenne sankthansbål:

 • Grunneier må gi tillatelse
 • Bålbrenningen skal skje uten risiko for personer
 • Bålet må plasseres i god avstand fra brennbar vegetasjon, materialer, bygninger og lignende
 • Det skal kun brukes tørt trevirke
 • Materialer som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer skal ikke brennes (f. eks. plast og impregnert trevirke)
 • Det skal være slokkemidler tilgjengelig i nærheten av bålet
 • Det må ikke brennes hvis værforholdene ikke ligger til rette, eksempelvis ved sterk vind eller tørke
 • Bålet må slokkes forsvarlig
 • Nødvendig vakthold etter brenning må iverksettes av den ansvarlige for brenningen
 • Dere må følge gjeldende smittevernregler
 • Og husk at dere er selv ansvarlig for eventuelle skader som forårsakes av bålet

Visste du forresten at sankthans opprinnelig er en kirkelig høytid til minne om døperen Johannes’ fødsel. I dag feirer vi sankthans som en ikke-religiøs sommerfest kvelden 23. juni for å markere sommersolverv og midtsommer. Bålbrenning finner sted for å fordrive onde ånder og har røtter tilbake til 400-tallet. Da ble kirkelige og hedenske tradisjoner slått sammen i en og samme folkefest. (Kilde Wikipedia)

Vi ønsker alle en hyggelig sankthansaften, med eller uten bål!