Stemningsfullt bilde fra Sankthansfeiring på Osebakken i 2018. Foto: Ole Christian Leerstang

Men det er ikke for sent hvis du skal brenne på selve Sankthansaften eller helgen etter. Vi ber imidlertid om at dere sender melding to virkedager i forkant.

I Porsgrunn, Bamble og Drangedal kommune er det normalt tillatt å tenne opp Sankthansbål 23. juni eller helgen før/etter. Sankthansbål er ikke søknadspliktig, men den som er ansvarlig for bålet skal melde fra til Grenland brann og redning på vår e-postadresse post@gbr.no. Eventuelt kan man bruke vår elektroniske løsning, klikk her. Vi trenger informasjon om:
– Tidspunkt (dato og klokkeslett)
– Navn og mobilnummer til søker og den som er ansvarlige for bålet
– Stedsangivelse for bålet (evt. kartutsnitt).

Utrykninger til arrangementer med sankthansbål som ikke er meldt inn kan medføre politianmeldelse eller andre reaksjoner. Tillatelsen til å brenne sankthansbål gjelder ikke dersom brannfaren er spesiell stor – sjekk vår hjemmeside før du tenner bålet.

Forutsetninger for å tenne Sankthansbål:

 • Grunneier må gi tillatelse.
 • Bålbrenningen skal skje uten risiko for personer.
 • Bålet må plasseres i god avstand fra brennbar vegetasjon, materialer, bygninger og lignende.
 • Det skal kun brukes tørt trevirke.
 • Materialer som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer skal ikke brennes (f. eks. plast og impregnert trevirke).
 • Det skal være slokkemidler tilgjengelig i nærheten av bålet.
 • Det må ikke brennes hvis værforholdene ikke ligger til rette, eksempelvis ved sterk vind eller tørke.
 • Bålet må slokkes forsvarlig.
 • Nødvendig vakthold etter brenning må iverksettes av den ansvarlige for brenningen.
 • Dere må følge gjeldende smittevernregler.
 • Og husk at dere er selv ansvarlig for eventuelle skader som forårsakes av bålet.

Visste du forresten at Sankthans opprinnelig er en kirkelig høytid til minne om døperen Johannes’ fødsel. I dag feirer vi Sankthans som en ikke-religiøs sommerfest kvelden 23. juni for å markere sommersolverv og midtsommer. Bålbrenning for å fordrive onde ånder har røtter tilbake til 400-tallet, da kirkelige og hedenske tradisjoner ble slått sammen i en og samme folkefest. (Kilde Wikipedia)

Vi ønsker alle en hyggelig Sankthansaften, med eller uten bål!