Lørdag 9. juli oppstod det skogbrann ved Jettegrytene i Nissedal kommune. Slokningsarbeidet har vært og er fremdeles krevende, og selv et stort brannvesen som Grenland brann og redning klarer ikke å håndtere skogbrann av et slikt omfang alene. Og i alle fall ikke midt i fellesferien hvor mange av mannskapene våre har velfortjent ferie. Derfor er det viktig at vi hjelper hverandre på tvers av kommunegrensene.

Nissedal brannvesen gjør en formidabel jobb, og sammen med gode naboer og skogbrannhelikopter sørger de for å minimere skadeomfanget denne skogbrannen kunne fått. Vi i GBR er stolte over å ha bistått med totalt 21 velvillige brannmannskaper søndag og mandag.

Våre mannskaper var for øvrig så fornøyd med bevertningen og måten de ble møtt på, at de gjerne stiller igjen.

Bildene under er tatt av vår eminente hobbyfotograf, Arne Kristian Øvland.