Bildet er fra hjemmesiden til Norsk brannvernforening

Hvis uhellet først er ute, og en brann oppstår, er det viktig at slokkeutstyret fungerer og er lett tilgjengelig. Det gjelder både hjemme og på hytta. Rask varsling og riktig innsats kan bety at et branntilløp slukkes før den gjør uopprettelig skade. Husk at det er påbudt med manuelt slokkeutstyr i alle boliger og hytter.

Krav til slokkeutstyr:

Kravet til slokkeutstyr er hjemlet i § 7 i Forskrift om brannforebygging. Her står det at; «Eieren skal sørge for at boliger og fritidsboliger er utstyrt med minst ett av følgende slokkeutstyr som kan brukes i alle rom:

 1. formfast brannslange med innvendig diameter på minst 10 mm fast tilkoblet vannforsyningsnett
 2. pulverapparat på minst 6 kg med ABC-pulver
 3. skum- eller vannapparat på minst 9 liter
 4. skum- eller vannapparat på minst 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21A
 5. annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet.»

Brannslokningsapparat:

Eksempel på skumapparat med 6 liter skum. Slokkeeffekten på dette apparatet er 34A.

Et brannslokningsapparat er godt egnet til å slokke en brann i startfasen, og et apparat med 6 kg pulver eller 6 liter skum ivaretar normalt forskriftskravet til slokkeutstyr i boliger og hytter.

 • Brannslokningsapparatet må være CE-merket.
 • Bruksområde og slokkeeffekten er oppgitt på apparatets fremside. Slokkeeffekten må være på minimum 21A.
 • Apparatet på bilde er merket med 34A 183B.
  «A» forteller at apparatet kan brukes mot brann i faste stoffer.
  «B» forteller at vi også kan bruke det mot brann i væsker.
  Sifferet forteller hvor stor brann apparatet kan klare å slokke. Jo større sifferet er, jo bedre.
 • Pulerapparter og skumapparater kan normalt brukes mot branner i elektriske anlegg opp til 1000 volt. Dette står på apparatet. I en bolig eller hytte er spenningen vanligvis 230 eller 400 volt.

Pulverapparater er effektive og enkle å bruke. Bakdelen er at det ofte er behov for omfattende rengjøring etter bruk, og pulveret kan ødelegge elektriske apparater. Skumapparater er også velegnet i boliger og hytter, og ved bruk er ofte følgeskadene mindre enn ved bruk av pulverapparat.

Vedlikehold av brannslokningsapparat:

Regelmessig vedlikehold av håndslokkeapparater innebærer visuell egenkontroll en gang per kvartal.

 • Sjekk at apparatet er lett tilgjengelig og at alle i husstanden er kjent med hvor det er
 • Sjekk at apparatet er uten rust eller andre synlige skader
 • Sjekk om manometernålen står på grønt
 • Sjekk at plomberingen er på plass og er hel
 • Sjekke at slangen er hel og fin og uten fremmedlegemer inni
 • Har du pulverapparat må du også sjekke at pulveret ikke har klumpet seg ved å snu apparatet opp-ned.

Sertifisert personell skal kontrollere eller utføre service på alle trykkladde apparatet hvert femte år. Alle trykkladde slukkere har manometer / trykkindikator. Er du usikker på hvor gammel slukkeren din er, skal årstallet for produksjon være preget eller gravert inn på selve beholderen.

Husbrannslange:

Vann er verdens beste slokkemiddel og er særlig fint til å slokke branner i møbler og treverk. Rent vann leder ikke strøm og kan normalt brukes ved brann i elektriske apparater. Rent vann egner seg derimot ikke til å slukke brann i fettgryter, bensin og andre flytende stoffer.

En fungerende husbrannslange tilkoblet innendørs kran oppfyller minimumskravet til slokkemiddel i bolig og hytte. Husbrannslange bør være av typen som man ikke må rulle helt ut før man slår på vannet. Hageslange er ikke godkjent som husbrannslange.

Husbrannslangen krever lite vedlikehold, men sjekk at:

 • den er lett tilgjengelig og at slangen er hel og uten sprekker.
 • koblingskranen er lett å åpne og lukke.
 • munnstykket kan åpnes og lukkes uten at det lekker.

Andre typer slokkemiddel

Det finnes også andre typer slokkemidler. Disse er normalt sett ikke godkjent som det eneste slokkemiddel i en bolig eller hytte, men kan være fint å ha i tillegg til godkjent husbrannslange og/eller brannslokningsapparat. Eksempler på andre typer slokkemidler/utstyr kan være:

 • CO-apparat; Egnet mot branner i brannfarlige væsker og elektrisk anlegg/utstyr og kan være et godt supplement. CO2 forurenser ikke omgivelsene, men kan være skadelig for mennesker ved at den fortrenger oksygenet i lufta. Gassen er svært kald og kan medføre frostskader på hud.
 • Brannteppe; Branntepper tar liten plass og kan brukes på små branner i startfasen og branner på kjøkkenet i fettgryter og lignende. Det er fare for at brannen blusser opp igjen når teppet fjernes, og det er også fare for brannskader på den som håndterer teppet.
 • Slokkemiddel på sprayboks; Disse er lette å bære, lett å bruke og tar liten plass og kan stå lett tilgjengelig, for eksempel på kjøkkenet.

Nyttige lenker:

Under brannvernforeningen.no finner du masse nyttig informasjon om slokkeutstyr og andre tips om brannsikkerhet. 
Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell rvb.no har også informasjon om slokkeutstyr.