Ønsker du å melde fra om et brannfarlig forhold?

Er du bekymret for din eller andres brannsikkerhet? Har du oppdaget et brannfarlig forhold og ønsker å melde fra? Vi vil gjerne ha beskjed, og branntips.no gjør det enkelt for deg å melde fra. Din bekymringsmelding blir gjennom denne nasjonale nettløsningen sendt til...