Fakturaopplysninger og krav til faktura

Hvordan sende faktura til oss? Grenland brann og redning IKS (GBR) benytter EHF som standard for faktura og kreditnotaer fra sine leverandører. For å sikre en korrekt behandling av fakturaene og at du som leverandør får betaling til rett tid er GBR avhengig av at...