Fakturaadresse og krav til faktura

Grenland brann og redning IKS (GBR) benytter EHF som standard for faktura og kreditnotaer fra sine leverandører. For å sikre en korrekt behandling av fakturaene er GBR avhengig av at fakturaene tilfredsstiller noen minimumskrav. Kravene er i henhold til DIFI sine...