Det er viktig at forholdene i og rundt et byggverk er tilrettelagt for rask og effektiv slokke- og redningsinnsats. Grenland brann og redning IKS har utarbeidet en veiledning for å utfylle kravene og løsningene byggteknisk forskrift med veiledning, VTEK17, og den er tilpasset forholdene i Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien kommuner. Veiledningen retter seg til brannteknisk prosjekterende, plan- og bygningsmyndigheter, byggherrer, entreprenører, arkitekter og arealplanleggere.

Dersom det er forhold som ikke dekkes av denne veiledningen, eller det ønskes å fravike enkelte av løsningsforslagene, må Grenland brann og redning orienteres i hvert enkelt tilfelle, slik at vi i fellesskap kan finne gode og akseptable løsninger. Henvendelse og beskrivelse sendes til post@gbr.no

Våre beredskapsrutiner og vårt beredskapsmateriell er under stadig utvikling, og ytelseskrav kan endres. Sørg derfor for at siste versjon av veilederen benyttes. Oppdatert veiledning finner du alltid på vår hjemmeside.

Oppdatert veiledning finner du ved å trykke på denne linken:

Tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats i Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien kommuner, v01.23