Det er viktig at forholdene i og rundt et byggverk er tilrettelagt for rask og effektiv slokke- og redningsinnsats. Grenland brann og redning har utarbeidet en veiledning som beskriver hvordan bygg skal prosjekteres, bygges og vedlikeholdes for å ivareta lokale forhold og krav og anbefalinger som er nedfelt i veiledning til teknisk forskrift (VTEK 17).

Tilrettelegging for innsatsmanskaper