Det er viktig at forholdene i og rundt et byggverk er tilrettelagt for rask og effektiv slokke- og redningsinnsats. Grenland brann og redning har utarbeidet to veiledninger som beskriver hvordan bygg skal prosjekteres, bygges og vedlikeholdes for å ivareta lokale forhold og krav og anbefalinger som er nedfelt i veiledning til teknisk forskrift (VTEK 17).

Veiledninger:

Tilrettelegging for innsatsmanskaper – Porsgrunn og Bamble kommune

Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap – Skien kommune