Det er viktig at forholdene i og rundt et byggverk er tilrettelagt for rask og effektiv slokke- og redningsinnsats. Grenland brann og redning har utarbeidet en veiledningen som beskriver hvordan bygg skal prosjekteres og vedlikeholdes for å oppfylle de krav og løsninger som er nedfelt i veiledning til teknisk forskrift og som gjelder for kommunene Porsgrunn, Bamble og Drangedal.

Tilrettelegging for innsatsmanskaper