Mange mennesker er flinke til å passe på brannsikkerheten hjemme, men glemmer ofte at det er like viktig på hytta. «Trygg hyttekos» er en kampanje hvor hensikten er å informere om viktige brannsikkerhetstiltak på hytta, der man i enda større grad enn i ordinære boliger er overlatt til seg selv fordi brannvesenet vil bruke lang tid på en utrykning. Budskapet om batteribytte og testing av røykvarslere står sentralt.

En undersøkelse fra Norsk brannvernforening, basert på hva hytteeiere selv har meldt inn, viser at bortimot 15000 hytter mangler røykvarsler. I tillegg vet vi at mange røykvarslere ikke virker eller er så gamle at effekten er sterkt redusert. Ennå flere mangler fungerende slokkeutstyr på hytta.

Er du på hytta i sommer, så kan det godt hende vi kommer innom for en prat om brannsikkerhet. Bildet under viser to av våre hyggelige medarbeidere som reiste rundt til hyttefolket i skjærgården sommeren 2019.

Sjekkliste for brannsikkerhet på hytta:

  • Sjekk røykvarsler hvis det er lenge siden dere har vært på hytta. Test med testgass eller røykstikker en gang i året
  • Bytt batteri på røykvarsleren hvert år
  • Bytt ut røykvarslere som er mer enn 10 år gamle
  • Påse at du har egnet slokkeutstyr og at det er lett tilgjengelig
  • Påse at det er enkelt å komme seg ut av hytta ved brann, spesielt om natten når det er mørkt
  • Gå aldri fra levende lys
  • Fyr med tørr ved og god trekk, og ikke bruk peis/ovn som tørkestativ
  • Sørg for å håndtere aske og brukte engangsgriller på en forsvarlig måte
  • Vær ekstra varsom ved bruk av gass og sjekk utstyr og slanger jevnlig
  • Påse at det elektriske anlegget er forskriftsmessig

Er du på hytta i sommer, så kanskje vi sees! Vi ønsker uansett deg og dine en hyggelig sommer!