Mange bruker våren til å friske opp treverket på utemøbler, terrassen eller båten. Enkelte oljer, særlig såkalte tørrede oljer som lin- og teakolje, kan føre til selvantennelse.

Papir, kluter, pussegarn eller sagspon som er fuktet med slike oljer kan begynne å brenne av seg selv etter noen timer. I noen tilfeller kan det ta dager før det begynner å brenne. Slikt avfall skal derfor behandles som brannfarlig avfall. Bruk brannsikker avfallsbeholder eller oppbevar det på en sikker måte. Noen velger å brenne det opp i for eksempel et tomt malingsspann eller aluminiumemballasje.

Bildet er hentet fra https://burst.shopify.com/photos

Grunnen til selvantennelse er varmeutvikling på grunn av såkalt oksidasjon. Det vil si at oljen tar opp oksygen fra luften og det avgis varme. Dersom denne varmen ikke ledes bort, men magasineres, så kan temperaturen til slutt bli så høy at vi får en selvantennelse.

Finans Norge har laget en brannstatistikk som viser at opp mot 500 branner hvert år skyldes selvantennelse. Dette gjelder alle typer selvantennelse, heriblant oljer, halm, høy og støv.