Lørdag 25. september åpner vi dørene til Porsgrunn og Bamble brannstasjon. Her er det mye spennende og se på, nyttige stands og morsomme demonstrasjoner og aktiviteter. Det blir også salg av kioskvarer.
Gjennomføringen avhenger selvsagt av koronasituasjonen. En avgjørelsen vil bli tatt i første halvdel av september. Følg med på hjemmesiden vår for mer informasjon.

Bildet er fra Åpen brannstasjon i Porsgrunn i 2019. I fjor ble det dessverre ikke gjennomført Åpen brannstasjon pga. koronapandemien.

Åpen brannstasjon er en del av Brannvernuka, en nasjonal kampanje som gjennomføres uke 38 hvert år. Vi bruker brannvernuka, og ukene etter, blant annet til å besøke alle barnehager i Grenland. Her får barna lære om brannsikkerhet og vi danser og synger. Mange barn får også anledning til å hilse på den flotte ambassadøren vår, Bjørnis.

Les mer om kampanjen på Brannvernuka.no.

Bilde fra barnehageturneen vår i 2020. Vi gleder oss til årets turne.

Gjennomfør brannøvelse hjemme

Det er ikke tilfeldig at Brannvernuka arrangeres om høsten. Da går vi inn i en årstid hvor vi vanligvis opplever en økning av antall boligbranner. Mer bruk av elektrisitet til oppvarming og belysning, bruk av levende lys og bruk av ovnen øker sannsynligheten for brann.

Hvis det skulle begynne å brenne, gjelder det å gjøre de riktige tingene raskt og i riktig rekkefølge. All erfaring viser at det nytter å øve. Mange liv og store verdier har blitt reddet fra brann fordi de involverte hadde trent på hvordan de skulle opptre. Med Brannvernuka håper vi å inspirere til økt hyppighet av og bedre kvalitet på brannøvelser på arbeidsplasser, i barnehager, skoler, institusjoner og ute i de tusen hjem. Les mer om brannøvelse hjemme under Brannøvelse hjemme | Grenland Brann og Redning (gbr.no).