Beredskapsavdelingen

Grenland brann og redning IKS ivaretar den kommunale brann- og ulykkesberedskapen for alle de seks kommunene i Stor-Grenland, altså Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien kommuner.
Vi rykker ut på et vidt spekter av hendelser og oppdrag som branner, trafikkulykker, akutt forurensning, overflateredning og andre redningsoppdrag. Det utfordrer oss både når det gjelder kompetanse, bemanning, organisering og utstyr.
Hva slags hendelser vi skal håndtere reguleres av lovverket og gjennom ROS- og beredskapsanalyser.

Vi har 6 brannstasjoner i vår region, hvorav fire av disse har kasernert bemanning (innsatsmannskaper på vakt på brannstasjonen 24/7):

  • Skien brannstasjon (Skotfossvegen 27, Myren) – 7 kasernerte innsatsmannskaper + overordnet innsatsledelse
  • Porsgrunn brannstasjon (Hydrovegen 53, Herøya Industripark) – 6 kasernerte innsatsmannskaper + overordnet innsatsledelse
  • Kragerø brannstasjon (Fermannsbakken 3) – 2 kasernerte + 2 (8) på dreiende hjemmevakt + mannskap u/dreiende vakt + overordnet innsatsledelse
  • Bamble brannstasjon (Nordbyveien 1, Grasmyr) – 4 kasernerte innsatsmannskaper + 14 mannskap u/dreiende vakt + overordnet innsatsledelse
  • Drangedal brannstasjon (Gudbrandsveien 24, Prestestranda) – 2 (8) med dreiende hjemmevakt + mannskap u/dreiende vakt
  • Sandøya brannstasjon (Søndre Maiensveg 35, ved molo/Breistranda) – 10 mannskaper u/dreiende vakt
IUA Telemark

IUA Telemark

Kommuner har beredskaps- og aksjonsplikt ovenfor mindre tilfeller av akutt forurensning der...

les mer