Beredskapsavdelingen

Grenland brann og redning IKS ivaretar den kommunale brann- og ulykkesberedskapen for alle de seks kommunene i Stor-Grenland, altså Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien. Vi rykker ut på et vidt spekter av hendelser og oppdrag som branner, trafikkulykker, akutt forurensning, overflateredning og andre redningsoppdrag. Det utfordrer oss både i forhold til kompetanse, bemanning, organisering og utstyr. Hva slags hendelser vi skal håndtere reguleres av lovverket og gjennom ROS- og beredskapsanalyse. 

Vi har 8 brannstasjoner i vår region, hvorav fire av disse har kasernerte bemanning (innsatsmannskaper på vakt på brannstasjonen 24/7): 

  • Skien brannstasjon (Skotfossvegen 27, Myren) – 7 kasernerte innsatsmannskaper + overordnet innsatsledelse
  • Porsgrunn brannstasjon (Hydrovegen 53, Herøya Industripark) – 6 kasernerte innsatsmannskaper + overordnet innsatsledelse
  • Kragerø brannstasjon (Farmannsbakken 1) – 2 kasernerte + 2 (8) på dreiende hjemmevakt + mannskap u/ dreiende vakt + overordnet innsatsledelse
  • Brevik brannstasjon (Storgata 8, Brevik) – 1 kasernert + 11 mannskaper u/ dreiende vakt + overordnet innsatsledelse
  • Bamble brannstasjon (Dronning Margretesvei 2, Eik) – 4 (16) på dreiende hjemmevakt + overordnet innsatsledelse
  • Drangedal brannstasjon (Gudbrandsveien 24) – 2 (8) med dreiende hjemmevakt + mannskap u/ dreiende vakt
  • Sandøya brannstasjon (Søndre Maiensveg 35, Sandøya) – 10 mannskaper u/ dreiende vakt
  • Herre brannstasjon (Ringveien 7) – Mannskap u/ dreiende vakt

 I disse dager bygges det ny brannstasjon på Grasmyr i Bamble. Når denne står ferdig i januar 2024 vil den erstatte dagens stasjon i Bamble, i Brevik og på Herre.  

IUA Telemark

IUA Telemark

Kommuner har beredskaps- og aksjonsplikt ovenfor mindre tilfeller av akutt forurensning der...

les mer