IUA Telemark

Interkommunalt Utvalgt mot Akuttforurensing (IUA-Telemark) er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier, og den dekker sjø, land og vassdrag i Telemark. IUA-samarbeidet er en landsdekkende beredskap som bygger på 32 etablerte...