Fakturaadresse og krav til faktura

Grenland brann og redning IKS (GBR) benytter EHF som standard for faktura og kreditnotaer fra sine leverandører. For å sikre en korrekt behandling av fakturaene er GBR avhengig av at fakturaene tilfredsstiller noen minimumskrav. Kravene er i henhold til DIFI sine...

Styrende dokumenter

Grenland brann og redning IKS er underlagt rammer fastsatt av lovgivning, selskapets eiere gjennom representantskapet. Under finner du dokumenter som er styrende for vår virksomhet.   Selskapsavtale Eierstrategi Styreinstruks Instruks for daglig leder Etiske...

Representantskapet

Representantskapet i Grenland brann og redning IKS utøver eierskapet i selskapet på vegne av eierkommunene Bamble, Drangedal, Kragerø og Porsgrunn. Det er tre representanter fra hver kommune. Representantskapets viktigste oppgave er å fastsette de økonomiske rammene,...

Styret

Styret i Grenland brann og redning IKS skal påse at selskapet drives i samsvar med formål, selskapsavtale og budsjett, samt andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. Styret består av syv representanter, hvorav fem er valgt av representantskapet og...