Styret i Grenland brann og redning IKS skal påse at selskapet drives i samsvar med formål, selskapsavtale og budsjett, samt andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. Styret består av syv representanter, hvorav fem er valgt av representantskapet og to av de ansatte i selskapet.

Styret i Grenland brann og redning IKS består av:

NavnRolleE-postTelefon
Siri K. KarlsenStyrelederskk@askk.no908 35 656
Tim KronborgNestledertim@agnar.no901 86 040
Marianne HegnaStyremedlemmah@skien.bbl.no901 25 473
Runar RugtvedtStyremedlemrunar.rugtvedt@norskindustri.no917 19 096
Børre HolmbergStyremedlemborre.holmberg@evry.com901 78 156
Terje KristiansenStyremedlem – ansattrepresentantterje.kristiansen@gbr.no980 60 770
Arild WedvikStyremedlem – ansattrepresentantarild.wedvik@gbr.no979 42 319
Marit Bredesen1. varamedlemmarit.bredesen@hipark.no481 98 389
Yvonne Aasbø2. varamedlemyvonne@r8edge.no906 98 676
Helge Munkås Andersen3. varamedlemhelge.munkaas.andersen@kystverket.no975 50 013
Anders Lindland KarlsenVaramedlem – ansattrepresentantanders.karlsen@gbr.no905 22 612
Nils-Tore NilsenVaramedlem – ansattrepresentantnils.tore.nilsen@gbr.no916 03 682

Møteplan 2024

  • 12. februar
  • 18. mars
  • 29. april
  • 19. august
  • 16. oktober
  • 9. desember

Protokoller fra styremøter i GBR IKSP