Redningsvesten har reddet mange mennesker fra drukningsdøden. I båter under åtte meter er det påbudt å bruke vest eller annet godkjent flyteutstyr hvis man oppholder seg utendørs mens båten er i fart.

Du kan bruke redningsvest, seilvest, sportsvest, padlevest eller andre former for flyteplagg som har som hensikt å holde deg flytende i vann. Utstyret skal være CE-merket eller rattmerket som flyteutstyr. Husk at uløsermekanismen i oppblåsbar redningsvest bør byttes hvert andre år.

Det er båteier og båtfører sitt ansvar at det er nok vester til alle om bord. Det er imidlertid hver enkelt passasjer sitt ansvar å bruke utstyret. Unntaket er personer under 15 år. For alle under 15 år er det båtfører sitt ansvar å påse at utstyret brukes. Det gjelder også for spedbarn.

Følges ikke reglene for bruk av redningsvester og annet flyteutstyr, kan du risikere å bli bøtelagt. Det er i så fall vel fortjent!

Under Sikkerhet på sjøen | Grenland Brann og Redning (gbr.no) kan du lese mer om sikkerhet til sjøs!