I Norge er det generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Dette kan for eksempel være hvis det ligger snø på bakken, eller at det har regnet i lang tid. Du kan også grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon og på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen.

På nettsiden skogbrannfare.met.no kan du se skogbrannfaren i dag og for de neste dagene. Men husk at det er store lokale forskjeller. Selv om kartet viser lav skogbrannfare, kan de lokale forholdene være helt annerledes. Husk også at død vegetasjon fra forrige sesong tørker fort opp og er veldig lett antennelig. I tillegg blir trær og vegetasjon mindre motstandsdyktige mot brann for hver dag som går uten nedbør.

Vil du lese mer om bålbrenning og grilling, finner du mer informasjon her: 
Bålbrenning og grilling
Dette må du vite før du tenner bål | sikkerhverdag.no

Les også aktuell nyhetssak hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB):
Bålforbud fra 15. april | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb.no)