Alle kommuner plikter å utarbeide planverk og gjennomføre øvelser og opplæring som gjør dem forberedt og i stand til å håndtere kriser og store hendelser på en god måte.

For å sikre at kommunene jobber systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet foretar Statsforvalteren regelmessige tilsyn hos kommunene. I høst tok Statsforvalteren i Vestfold og Telemark turen til Porsgrunn, og resultatet var gledelig; Ingen avvik ble funnet!

I Porsgrunn kommune koordineres arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap av Fred Inge Skjærum, som på bildet under stolt viser frem Statsforvalterens foreløpige tilsynsrapport.

Vil du lese mer om samfunnssikkerhet og beredskap, klikk her. Og husk en ting, folkens, Fred Inge og vi andre i GBR er på jobb for deg. Er det noe du lurer på , så er det bare å ta kontakt, enten det er om samfunnsikkerhet, brannforebygging eller beredskap. Du finner nødvendig kontaktinformasjon på vår hjemmeside.

Du vet det sikkert, men Statsforvalteren (tidligere kalt Fylkesmannen) er altså statens representant i fylket og har blant annet ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen.