Representantskapet 

Representantskapet er selskapets øverste myndighet, og består av 15 medlemmer, tre fra hver av de fem eierkommune Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn og Skien. Hos oss er medvirkning viktig, og alle kommuner har like stor makt, uavhengig av størrelse. Medlemmene velges for fire år av kommunestyret i hver av eierkommunene. Valgperioden følger kommunevalgperioden. Siljan kommune kjøper tjenester av GBR IKS og er ikke representert i representantskapet. 

De viktigste oppgavene til representantskapet er å fastsette de økonomiske rammene, vedta overordnede mål, retningslinjer og brannordninger, samt velge det rette styret for selskapet.

I 2024 er det planlagt to møter i representantskapet; 21. juni og 2. desember 2024.

  Representantskapet i GBR IKS (2023-2027):

  • Bamble – Bård Hoksrud
  • Bamble – Erling Dahl
  • Bamble – Torstein Dahl
  • Drangedal – Stina Anlaug Sætre
  • Drangedal – Dag Arild Brødsjømoen
  • Drangedal – Per Esborg
  • Kragerø – Charlotte Therkelsen
  • Kragerø – Jonas Nilsen
  • Kragerø – Henriette Fluer Vikre (nestleder)
  • Porsgrunn – Janicke Andreassen
  • Porsgrunn – Stine Stamland
  • Porsgrunn – Håkon Stornes
  • Skien – Helene Røsholt (leder)
  • Skien – Oddbjørn Dahl
  • Skien – Knut Einar Aas