Representantskapsmøter

Møtedokumenter 2024

Møtedokumenter 2023

Møtedokumenter 2022

Møte 30. september 2022
Møte 25. november 2022

Møtedokumenter 2021

Møte 10. mai 2021
Møte 6. oktober 2021
Møte 24. novemer 2021

Møtedokumenter 2020

Møte 26. februar 2020
Møte 23. september 2020
Møte 26. oktober 2020
Møte 16. november 2020