Representantskapet i Grenland brann og redning IKS utøver eierskapet i selskapet på vegne av eierkommunene Bamble, Drangedal og Porsgrunn. Det er tre representanter fra hver kommune. Representantskapets viktigste oppgave er å fastsette de økonomiske rammene, vedta overordnede mål, retningslinjer og brannordninger, samt velge det rette styret for selskapet.

Representantskapet består av følgende medlemmer:

Kommune – Navn
Bamble – Hallgeir Kjeldal (nestleder)
Bamble – Jon Pieter Flølo
Bamble – Tom Rune Olsen
Drangedal – Stina Anlaug Sætre
Drangedal – Tor Peder Lohne
Drangedal – Trond-Jarle Roalstad
Porsgrunn – Geir Mjøen
Porsgrunn – Janicke Andreassen (leder)
Porsgrunn – Ole Kåre Wagenius

Innkallinger m/ saksdokumenter og møteprotokoller: