Representantskapet

Representantskapet i Grenland brann og redning IKS utøver eierskapet i selskapet på vegne av eierkommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn og Skien. Det er tre representanter fra hver kommune. Siljan kommune kjøper sine brannverntjenester og er ikke eierkommune i GBR IKS. Representantskapets viktigste oppgave er å fastsette de økonomiske rammene, vedta overordnede mål, retningslinjer og brannordninger, samt velge det rette styret for selskapet.

Representantskapet består av følgende medlemmer

 • Bamble – Bård Hoksrud
 • Bamble – Erling Dahl
 • Bamble – Torstein Dahl
 • Drangedal – Stina Anlaug Sætre
 • Drangedal – Dag Arild Brødsjømoen
 • Drangedal – Per Esborg
 • Kragerø – Charlotte Therkelsen
 • Kragerø – Jonas Nilsen
 • Kragerø – Henriette Fluer Vikre (nestleder)
 • Porsgrunn – Janicke Andreassen
 • Porsgrunn – Stine Stamland
 • Porsgrunn – Håkon Stornes
 • Skien – Helene Røsholt (leder)
 • Skien – Oddbjørn Dahl
 • Skien – Knut Einar Aas

Møteplan 2024:

 • 21. juni 2024
 • 2. desember 2024

Innkallinger m/ saksdokumenter og møteprotokoller:

DatoInnkalling med saksdokumenterProtokollPresentasjon
29.11.23InnkallingProtokollBrannsjefens presentasjon
Budsjettpresentasjon
27.09.23InnkallingProtokollPresentasjon av budsjett og økonomistatus
28.04.23Innkalling ProtokollPresentasjon av årsregnskapet for 2022
Presentasjon av storbranner
27.01.23Innkalling ProtokollPresentasjon fra avdelingsledere
Presentasjon fra brannsjefen
25.11.22InnkallingProtokoll
30.09.22InnkallingProtokoll
29.04.22InnkallingProtokollPresentasjon GBR+Skien
24.11.21InnkallingProtokollPresentasjon
06.10.21InnkallingProtokollPresentasjon
10.05.21InnkallingProtokollPresentasjon
16.11.20InnkallingProtokoll
26.10.20InnkallingProtokoll
23.09.20InnkallingProtokoll
26.02.20Protokoll