Branninspektør

Branninspektører jobber med forebyggende brannvern og gjennomfører blant annet tilsyn i særskilte brannobjekter, informasjons- og motivasjonsarbeid, undervisning, øvelser med mer. Hverdagen til en branninspektør er svært variert, og arbeidsmiljøet her hos oss er godt....

Brannforebygger/feier

Brannforebyggeren er kanskje best kjent som feier’n. De to hovedoppgavene er å gjennomføre tilsyn i boliger og på hytter, samt feie og føre tilsyn med fyringsanlegg. Men en brannforebygger settes også til andre brannforebyggende oppgaver, deriblant ulike...

Brannkonstabel

Brannkonstabelen skal yte hjelp ved branner og andre akutte ulykker. På stasjonene i Bamble, Kragerø, Porsgrunn og Skien har vi heltidsansatte brannkonstabler som følger en døgnkontinuerlig skiftordning basert på døgnvakter. I Drangedal, Kragerø og på Sandøya er...

Vil du jobbe som brannforebygger i Grenland?

Brannforebyggeren er kanskje best kjent som feier’n. De to hovedoppgavene er å gjennomføre tilsyn i boliger og på hytter, samt feie og føre tilsyn med fyringsanlegg. Men en brannforebygger settes også til andre brannforebyggende oppgaver, deriblant ulike...