Prosjektere byggverk
– tilrettelegging for innsatsmannskaper

Det er viktig at forholdene i og rundt et byggverk er tilrettelagt for rask og effektiv slokke- og redningsinnsats. Grenland brann og redning IKS har utarbeidet en veiledning for å utfylle kravene og løsningene i byggteknisk forskrift med veiledning, TEK17, og den er tilpasset forholdene i Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien kommuner. Veiledningen retter seg til brannteknisk prosjekterende, plan- og bygningsmyndigheter, byggherrer, entreprenører, arkitekter og arealplanleggere.

Dersom det er forhold som ikke dekkes av denne veiledningen, eller det ønskes å fravike enkelte av løsningsforslagene, må Grenland brann og redning konfereres i hvert enkelt tilfelle, slik at vi i fellesskap kan finne gode og akseptable løsninger. Henvendelse og beskrivelse kan du sende til post@gbr.no

Våre beredskapsrutiner og vårt beredskapsmateriell er under stadig utvikling, og ytelseskrav kan derfor endres. Sørg derfor for at siste versjon av veilederen benyttes. Oppdatert veiledning finner du alltid på vår hjemmeside.

Oppdatert veiledning finner du her: 
https://www.gbr.no/wp-content/uploads/2024/01/Veileder-fra-GBR-Tilrettelegging-for-rednings-og-slokkemannskap-2-23.pdf