Bekymringsmeldinger

– Er du bekymret for din eller andres brannsikkerhet?

– Ønsker å melde fra om et brannfarlig forhold?

Bekymringsmeldinger og tips kan enkelt meldes via branntips.no. Vi trenger opplysninger om deg for å kunne ta kontakt hvis vi har spørsmål om din bekymringsmelding, men ditt navn eller dine kontaktopplysninger vil ikke deles med noen uten ditt samtykke.

Meld din bekymring her!

Har du spørsmål eller ønsker du å melde fra direkte til oss? Ta kontakt på e-post forebyggende@gbr.no eller kontakt en av oss i forebyggende avdeling

 

Trygg hjemme

Brannstatistikken viser at enkelte grupper i samfunnet er mer utsatt for brann og har økt sannsynlighet for å omkomme i brann. 
Vår målsetning er at ingen skal skade seg eller omkomme i brann. Derfor jobber vi aktivt mot risikoutsatte grupper og enkeltindivider for å optimalisere brannsikkerheten. Denne satsingen kaller vi “Trygg hjemme”. Begrepet er hentet fra en offentlig utredning som handler om brannsikkerhet for utsatte grupper, klikk på bilde for å åpne utredningen. 

Ofte kan enke tiltak bedre sikkerheten. Vi fokuserer hovedsakelig på fungerende røykvarslere, tilrettelagte og ryddige rømningsveier, samt tiltak for å eliminere de mest vanlige brannårsakene.  

Vi er helt avhengig av hjelp for å finne utsatte mennesker. Kan du hjelpe oss?
Vi er opptatt av å møte mennesker med respekt, og vi vet at vi må oppnå tillit for å komme noe vei.