Ekstrahjelp som brannkonstabel i Grenland brann og redning

Er du på utkikk etter en meningsfull ekstrajobb? Vi i Grenland brann og redning IKS har kontinuerlig behov for vikarer som kan dekke opp som brannkonstabel ved fravær ved stasjonene våre i Skien, Porsgrunn, Bamble og Kragerø.  Arbeidsoppgavene er sammensatte, med...

Offisiell åpning av Bamble brannstasjon

Lørdag 8. juni kl. 11.00 er det offisiell åpning av den nye brannstasjonen i Bamble. I den forbindelse ønsker vi alle velkommen hit til oss på Grasmyr! Ordfører Jon Pieter Flølo, brann og redningssjef Morten Meen Gallefos og selveste Bjørnis ønsker velkommen og...

Farlige produkter

Av og til avdekkes det feil og mangler på produkter som selges i Norge. Mange av disse kan potensielt forårsake skade på deg eller miljøet rundt deg. For å gjøre det lettere for deg som forbruker å finne ut av om et produkt er trygt eller farlig, har norske...

Rehabilitering av skorstein

Skorsteinen blir utsatt for store påkjenninger fra fyring, vær og vind, og på samme måte som andre bygningsinstallasjoner har også den behov for oppgradering. Har du fått beskjed om å rehabilitere skorsteinen din, er dette fordi brannsikkerheten er svekket og kan...

Brannsikkerhet i borettslag

og sameier kan dårlige brannsikkerhet hos en beboer få følger for mange naboer, og i nyere tid har vi dessverre flere eksempler på at branner i borettslag og sameier har fått alvorlige konsekvenser. Det er derfor viktig at brannsikkerheten tas på alvor av styret og av...