Branninspektører jobber med forebyggende brannvern og gjennomfører blant annet tilsyn i særskilte brannobjekter, informasjons- og motivasjonsarbeid, undervisning, øvelser med mer. Hverdagen til en branninspektør er svært variert, og arbeidsmiljøet her hos oss er godt.

Vi har behov for allsidig bakgrunn i forebyggende avdeling, og derfor finnes det ingen spesifikk utdannelse for å få jobb. Forebyggende avdeling består i dag av 12 ansatte, inkludert leder. Av disse er flere ingeniører innen ulik fag, noen har erfaring fra feieryrket, en har helsefaglig utdanning med mer. Etter ansettelse må man gjennomføre forebyggendekurs ved Norges brannskole.

I dag er våre branninspektørene våre plassert i Skien, Porsgrunn og Kragerø, og vi har tilgjengelige kontorfasiliteter på brannstasjonen i Bamble.

Høgskolen på Vestlandet tilbyr branningeniørstudier. Dette er et spennende studie med mange muligheter, for eksempel jobb innen forebyggende brannvern eller jobb som brannteknisk rådgiver. Søkertallene til dette studiet har avtatt, og det er grunn  til å tro at dette skyldes at mange unge ikke kjenner til studiet. Les mer; https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2021h/ing-brann/.