Brannkonstabelen skal yte hjelp ved branner og andre akutte ulykker. På stasjonene i Bamble, Kragerø, Porsgrunn og Skien har vi heltidsansatte brannkonstabler som følger en døgnkontinuerlig skiftordning basert på døgnvakter. I Drangedal, Kragerø og på Sandøya er ivaretas beredskapen med deltidsansatte hjemmevakter. Som brannkonstabel kan man på sikt få ledende roller, som brannmester eller underbrannmester.

Hva som kreves for å bli brannkonstabel kan variere fra brannvesen til brannvesen. Vi ser etter følgende:

  • Fullført og bestått videregående utdanning
  • Arbeidserfaring
  • Førerkort kl. BE, C, Utrykningsførerbevis 160 og båtførerbevis, Søkere uten klasse E, C, 160 og båtførerbevis må skaffe dette senest 5 måneder etter ansettelse
  • Du må være fylt 21 år
  • God fysikk og personlige egenskaper
  • Gode holdninger

I 2023 startet den nye fagskoleutdanningen Brann, redning og samfunnssikkerhet opp. På sikt vil denne utdanningen være påkrevd for å få jobb som brannkonstabel. Les mer på https://www.brsk.no/fagskoleutdanning/.