Spar strøm uten å øke brannrisikoen

Spar strøm uten å øke brannrisikoen

De fleste av oss blir berørt av de voldsomme strømprisene vi har sett den siste tiden, selv om staten tar deler av regninga. Det er penger å spare på å redusere og justere strømforbruket, men husk at det ikke skal gå på bekostning av sikkerheten. Strømmen er billigst...
Kragerø + GBR = Sant

Kragerø + GBR = Sant

I desember fattet kommunestyret i Kragerø det endelige vedtaket om at Kragerø brannvesen skal tilsluttes Grenland brann og redning IKS. Fra nyttår dekker dermed GBR IKS kommunene Kragerø, Drangedal, Bamble og Porsgrunn med et areal på over 1839 kvadratkilometer og ca....
Kullos – den usynlige faren

Kullos – den usynlige faren

Du har kanskje hørt om mennesker som skades eller dør av kullosforgiftning? Men hva er egentlig kullosforgiftning og hvordan oppstår det? I enhver forbrenning utvikles det uforbrente gasser, kalt kullos. Den verste av disse gassene er karbonmonoksid (CO), ofte kalt...
Rømningsforhold i bolig – hva er godt nok?

Rømningsforhold i bolig – hva er godt nok?

I en bolig skal det være tilfredsstillende rømningsforhold fra alle plan og etasjer hvor folk bor eller oppholder seg. Har etasjen en dør som leder rett ut til planert terreng, så er det tilstrekkelig. Må du gå opp eller ned en trapp for å komme til en slik dør, skal...
Norges største samling av modellbrannbiler?

Norges største samling av modellbrannbiler?

Fred Inge Skjærum er beredskapskoordinator i Porsgrunn kommune. Men han er også en ihuga samler av modellbrannbiler. Hans enorme samling teller over 900 biler, og de fleste er plassert på brannstasjonen i Porsgrunn. Vi andre i GBR er like stolte som Fred Inge over å...