Åpen brannstasjon 2023

Åpen brannstasjon 2023

Lørdag 23. september inviterer vi til Åpen brannstasjon på våre stasjoner! Her finner dere informasjon om åpningstider og program for de ulike stasjonene. Merk dere at åpningstidene varierer fra stasjon til stasjon, og merk dere tidspunkt for å kunne treffe Bjørnis på...
Regional brannstasjon åpnes i januar 2024

Regional brannstasjon åpnes i januar 2024

– Bamble får hovedsete for beredskapslager og fellesfunksjoner I midten av januar 2024 vil Grenland brann og redning åpne sin nye regionale brannstasjon i Grasmyrbakken i Bamble. Dette er ikke en helt vanlig brannstasjon som bare skal ha ansvar for å trygge...
Kranselag i Bamble

Kranselag i Bamble

Arbeidet med den nye brannstasjonen i Bamble skrider frem, og i går var det duket for kranselag. Det er en gammel byggetradisjon hvor byggherren spanderer en fest på arbeiderne når nybygget står under tett tak. Nå står den nye brannstasjonen i Bamble under tett tak,...
Forbud mot bruk av ild er opphevet!

Forbud mot bruk av ild er opphevet!

På bakgrunn av nedbøren som nå har kommet kombinert med værprognoser for den kommende tiden, er skogbrannfaren er nå tilstrekkelig redusert slik at det ekstraordinære forbudet mot bruk av ild oppheves, med virkning fra fredag 30.06.2023 kl. 16:00. Selv om dette...
Forbud mot bruk av ild er opphevet!

Forbud mot bruk av ild

Brannsjefen har i dag, 16.06.2023, vedtatt en lokal forskrift med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 5, jf. forskrift 17. desember 2015...

Nå må du ikke grille eller tenne bål i skog og mark

Det kan åpenbart føre til brann og er helt forbudt! Det er veldig tørt i vegetasjonen nå, og det er heller ikke meldt noe regn den kommende tida. Skogbrannvarselet er mørkerødt! Vi i brannvesenet anser det derfor som uforsvarlig å bruke åpen ild i skog og utmark nå,...