Bålbrenning og grilling

Vi får mange henvendelser om bålbrenning og grilling. Det er ikke alltid så lett å skjønne hva som er lov og ikke lov. Her har vi forsøkt å forklare hva som er lov og hvilke regler som regulerer bålbrenning og åpen ild utendørs. I Norge har vi et generelt bålforbudet...