I 2016 trådte ny forskrift om brannforebygging som trådde i kraft. Her kom det frem at hytter og fritidsboliger skal være underlagt lovpålagt feiing og tilsyn fra brannvesenet. Hytter og fritidsboliger skal dermed feies og føres tilsyn med på lik linje som vanlige boliger.

Forskriften har også bestemmelser om at feiing og tilsyn skal foretas etter en risikovurdering. Det er derfor ikke bestemte tidsintervaller som tidligere. Det er feieren som fastsetter behovet ut ifra faste kriterier. Feilmonteringer, elde og slitasje på ildsteder og skorsteiner er funn som feieren ofte avdekker, og som kan få stor betydning for brannsikkerheten.

Årlig brenner over 100 hytter og fritidsboliger i Norge. Siden de fleste hytter og fritidsboliger ligger langt fra nærmeste brannstasjon, så er brannforebygging vel så viktig der som hjemme.  

Det er samme krav til taksikring for feiing av hytter og fritidsboliger som det er til vanlige boliger.