Mange mennesker bruker båt til rekreasjon, ferie og kos. Som oftest går det helt fint, men risikoen for uønskede hendelser er alltid tilstede. Hvert år er det mange mennesker som erfarer nettopp det. Vår påstand er at mange uønskede hendelser kunne vært unngått med enkle tiltak. Den første sjøvettregelen er kanskje den viktigste, «Tenk sikkerhet».

Bildet viser brannbåten Brevik på vei inn til trygg havn.

Brann i båt

Liten plass, materialer som lett tar fyr og vanskelige rømningsveier kan gjøre en hyggelig båttur om til en tragedie. Heldigvis kan du med enkle tiltak bedre brannsikkerheten. Her er åtte gode råd:

 1. Røykvarsler er vel så viktig i båten som hjemme og på hytta. Den sørger for at man får tidlig varsel dersom en brann oppstår.
 2. Slokkeutstyr bør være lett tilgjengelig slik at man kan slokke en brann mens den ennå er liten.
 3. Påse at det elektriske utstyret brukes og er montert riktig. En fagkyndig kontroll av det elektriske anlegget er lurt å prioritere siden mange branner har elektrisk årsak.
 4. Vær forsiktig ved oppbevaring og håndtering av brannfarlig og trykksatt vare.
 5. Påse at gassapparater, slanger og overganger holder tett. En gassvarsler kan være lurt, men påse at den monteres riktig. Propan, for eksempel, er tyngre enn luft.
 6. Sjekk at det ikke er lekkasjer i motorrom, slanger og koblinger.
 7. Ikke lad båtbatteriet eller mobilen når du sover.
 8. Husk at brannutviklingen i en båt ofte går svært fort. Sørg for ryddige rømningsveier og få deg selv og andre i sikkerhet før det er for sent.

Gode råd for sikker båttur

Det er ikke bare brann som kan ødelegge en hyggelig båttur. Risikoen for uønskede hendelser i båt er stor, men mange av disse kan unngås. Her er noen nyttige råd for en sikker båttur:

 • Pass på at båt og motor er i god stand slik at du unngår motorstopp.
 • Bruk redningsvest. I båter under åtte meter er det påbudt at alle har redningsvesten på seg under kjøring.
 • Har du GPS/kartplotter – lær deg å bruke den. Dersom elektronikken streiker kan det være lurt å ha papirkart tilgjengelig, spesielt i ukjent farvann.
 • Skal du ferdes i ukjent farvann er det lurt å planlegge turen før du kaster loss.
 • Følg sjøveisreglene og vis hensyn til andre! Er du ny på vannet anbefaler vi å gjennomføre båtførerbevis selv om du er født før 1980.
 • Båt og alkohol hører ikke sammen. Vent med alkoholen til du har fortøyd båten.
 • Ta hensyn til vær og vind! Midtfjords kan det være for sent.
 • Barn som kjeder seg i båt kan føre til at oppmerksomheten din til omgivelsene reduseres. Båtbingo kan gjøre båtturen gøyere. Eller hva med å la barna prøve å styre båten?
 • Aggregater, dieselvarmere eller gassutstyr kan forårsake CO-forgiftning. CO eller kullos en fargeløs og luktfri gass som kan være vanskelig å oppdage, spesielt når du sover. En CO-varsler er derfor lurt å montere.

Hjemmesiden til Redningsselskapet er proppfull av gode råd om sikkerhet til sjøs. Vi anbefaler alle som er glad i sjøen til å ta en titt der.