Regional brannstasjon åpnes i januar 2024

Regional brannstasjon åpnes i januar 2024

– Bamble får hovedsete for beredskapslager og fellesfunksjoner I midten av januar 2024 vil Grenland brann og redning åpne sin nye regionale brannstasjon i Grasmyrbakken i Bamble. Dette er ikke en helt vanlig brannstasjon som bare skal ha ansvar for å trygge...
Brannberedskap på Sandøya

Brannberedskap på Sandøya

Sandøya er en øy i Porsgrunn kommune, nær Brevik, med om lag 265 innbyggere. Tettstedet på Sandøya ligger sørvest på øya, men store deler av kyststripen er bebygd med hytter. Helt nord ligger campingplass og gjestebrygger. Det er ikke bilvei til Sandøya, men det går...
Prosjektere byggverk – tilrettelegging for innsatsmannskaper

Prosjektere byggverk – tilrettelegging for innsatsmannskaper

Det er viktig at forholdene i og rundt et byggverk er tilrettelagt for rask og effektiv slokke- og redningsinnsats. Grenland brann og redning IKS har utarbeidet en veiledning for å utfylle kravene og løsningene i byggteknisk forskrift med veiledning, VTEK17, og den er...
IUA Telemark

IUA Telemark

Kommuner har beredskaps- og aksjonsplikt ovenfor mindre tilfeller av akutt forurensning der forurenser selv ikke er i stand til å aksjonere eller der forurenser er ukjent. Det har på nasjonalt nivå blitt inngått samarbeid på tvers av kommunegrensene for å håndtere...