Brannberedskap på Sandøya

Sandøya er en øy i Porsgrunn Kommune, nær Brevik, med om lag 265 innbyggere. Tettstedet på Sandøya ligger sørvest på øya, men store deler av kyststripen er bebygd med hytter. Helt nord ligger campingplass og gjestebrygger. Det er ikke bilvei til Sandøya, men det går...

Brannøvelse på Lillegården

For å gi plass til ny E18 gjennom Porsgrunn må dessverre Lillegården barnehjem (og senere Lillegården kompetansesenter) jevnes med jorden. Grenland brann og redning påtok seg oppgaven med å rive byggene i form av nedbrenningsøvelser. Disse øvelsene ble gjennomført 8....

Prosjektere byggverk – tilrettelegging for innsatsmannskaper

Det er viktig at forholdene i og rundt et byggverk er tilrettelagt for rask og effektiv slokke- og redningsinnsats. Grenland brann og redning IKS har utarbeidet en veiledning for å utfylle kravene og løsningene i byggteknisk forskrift med veiledning, TEK17, og den er...