Tilrettelegging for innsatsmannskaper

Tilrettelegging for innsatsmannskaper

Det er viktig at forholdene i og rundt et byggverk er tilrettelagt for rask og effektiv slokke- og redningsinnsats. Grenland brann og redning har utarbeidet en veiledningen som beskriver hvordan bygg skal prosjekteres og vedlikeholdes for å oppfylle de krav og...
IUA Telemark

IUA Telemark

Kommuner har beredskaps- og aksjonsplikt ovenfor mindre tilfeller av akutt forurensning der forurenser selv ikke er i stand til å aksjonere eller der forurenser er ukjent. Det har på nasjonalt nivå blitt inngått samarbeid på tvers av kommunegrensene for å håndtere...
Beredskapsavdelingen

Beredskapsavdelingen

Grenland brann og redning ivaretar en stor del av beredskapen i kommunene Bamble, Drangedal og Porsgrunn, sammen med andre nødetater og beredskapsorganisasjoner. I dette området bor det omtrent 54 000 innbyggere, som kan forvente å få hjelp døgnet rundt. Vi har 6...