Grenland brann og redning IKS er underlagt rammer fastsatt av lovgivning, selskapets eiere gjennom representantskapet og styret. Under finner du dokumenter som er styrende for vår virksomhet.

– Selskapsavtale fra 01.01.23

– Eierstrategi vedtatt våren 2022

– Budsjett og økonomiplan 2023-2026

– Kommunikasjonsstrategi-/plan

– Etiske retningslinjer

– Instruks for daglig leder

– Styreinstruks

Eldre dokumenter

Budsjett og økonomiplan 2022-2025

Budsjett og økonomiplan 2021-2024

Årsregnskap og årsberetning 2021