Grenland brann og redning IKS er underlagt rammer fastsatt av lovgivning, selskapets eiere gjennom representantskapet og styret. Under finner du dokumenter som er styrende for vår virksomhet.

– Selskapsavtale

– Eierstrategi

– Styreinstruks

– Instruks for daglig leder

– Etiske retningslinjer

– Kommunikasjonsstrategi

Budsjett og regnskap

Flytskjema, prinsipper for budsjetthåndtering

Budsjett og økonomiplan 2024-2027

Budsjett og økonomiplan 2023-2026

Budsjett og økonomiplan 2022-2025

Budsjett og økonomiplan 2021-2024

Årsregnskap og årsberetning 2021