Boligtilsyn

I tillegg til å feie, besøker også feieren/brannforebyggeren alle hus med piper og ildsteder (peis og ovn) for å sjekke at disse er i orden. Under et slik boligtilsyn gir vi også informasjon om brannsikkerhet, samt råd og tips om fyring. Under et boligtilsyn må vi ha...

Feiing

En skorstein som er full av sot og/eller bek gir dårligere trekk og øker faren for brann i skorsteinen. Feiing av skorsteinen din er en lovbestemt tjeneste. I utgangspunktet vil feiing utføres minimum hvert fjerde år, men frekvensen kan ut i fra en faglig vurdering...

Rehabilitering av skorstein

Skorsteinen blir utsatt for store påkjenninger fra fyring, vær og vind, og på samme måte som andre bygningsinstallasjoner har også den behov for oppgradering. Har du fått beskjed om å rehabilitere skorsteinen din, er dette fordi brannsikkerheten er svekket og kan...